logo.png
 
 
 

 

HJEM >

Tjenester

Blindheim Maskin & Transport utfører alt innen grunnarbeid og transport.

Vi kan nevne:

  • Veganlegg 
  • Industritomter 
  • Private hustomter 
  • VA anlegg 
  • Riving 
  • Maskinflytt
  • Massetransport
  • Snørydding

Vi leverer grus og singel, leverer og monterer rør og kummer, utfører drenering og spillvannsanlegg, leverer asfalt og vegrekkverk, utfører anleggsgartnerarbeid og sortering/deponering av rivemasser.

Vår forretningsidé

Vi skal levere tjenester av høy kvalitet til riktig pris. Vi har ikke som målsetning å være den billigste i markedet, men våre priser skal være konkurransedyktige. Vi skal derimot levere varer og tjenester som er av så høy kvalitet at vi blir anbefalt til andre. Våre ansatte skal yte sitt beste, arbeide profesjonelt og effektiv, selv om vi jobber "på timen".
Vi tar derfor ofte på oss jobber "på timen". Dette anser vi som en meget god avtale for både oppdragsgiver og oss selv. Da avtaler vi timepris eller kvadrat/kubikk pris på forhånd og så blir det oppgjør etter faktiske mengder. Vi får betalt kun for det vi faktisk har utført, og det samme gjelder oppdragsgiver som kun betaler for det som er gjort og nøyaktige mengder med masser. I motsatt fall er det anbud på fast totalpris. Dette kan vi også utføre på forespørsel, men da ønsker vi gode beregninger på forhånd.