logo.png
 
 
 

 

HJEM >

Ny barneavdeling ved Ålesund sjukehus

Blindheim Maskin & Transport AS har utført grunnarbeider og utenomhusarbeider. Arkitektfirmaet CF Møller Norge har tegnet og HENT har ført opp et nytt bygg som inneholder ny barneavdeling ved Ålesund Sjukehus.

Bygget er på 5.500 kvadratmeter og har en total pris på 270 millioner kroner eks mva. Tiltakshaver er Helsebygg Midt-Norge på vegne av Helse Sunnmøre HF. Cowi har vært rådgiver i byggeteknikk, elektro, VVS, brann og akustikk. HENT har utført bygningsmessige arbeider i totalentreprise. Bravida har vært elektroentreprenør, mens ORAS har utført VVS-arbeidene. 

Byggestart var i september 2009. Bygget er fullført innen tidsplan og budsjettramme. Bygget var et BIM-prosjekt frem til detaljprosjektering.

Danne helhet

Sivilarkitekt Gabrielle Bergh i CF Møller Norge sier at det er et ønske at det nye bygget skal tilføre området en ny kvalitet og gi det et nytt tyngdepunkt, samtidig som det skal danne en helhet med eksisterende bebyggelse.

- Det er et overordnet mål at den nye barneavdelingen skal inngå i en arkitektonisk helhet. Den fantastiske utsikten mot de Sunnmørske alper og fjorden gjør tomten til et flott utgangspunkt for den nye barneavdelingen. I tråd med utarbeidet utviklingsplan ligger den nye barneavdelingen hensiktsmessig plassert på sykehusområdet. Intensjonen er å favne tomtens komplekse karakter med en struktur som på den ene siden åpner seg mot sør og atkomsten og på den annen side er innadvendt med et beskyttet romforløp av atrier som trekker inn i husets indre.